Προσθέστε το La Esquina στο Snapchat

Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο Snapchat ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

snapchat-logo-yellow

Ανοίξτε την κάμερα του Snapchat και σκανάρετε τον κωδικό QR που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Πατήστε την οθόνη παρατεταμένα για να εστιάσει και η εφαρμογή θα προσθέσει αυτόματα το “la_esquina” στη λίστα των επαφών σας.

laesquina-snapchat-qr

ή

1. Πατήστε στο φαντασματάκι που βρίσκεται στο κέντρο στο πάνω μέρος της οθόνης
2. Πατήστε ‘Add Friends‘ και ‘add by username
3. Πληκτρολογήστε το username “la_esquina
4. Πατήστε το κουτί + έτσι ώστε να γίνει μώβ.